OGŁOSZENIE

2016-06-21 08:12:05 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 06 czerwca 2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC-ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. OD SOLCA DO SOLCA ZDROJU – organizacja cyklu wystaw dotyczących historii Solca-Zdroju.

Termin realizacji zadania od 01 lipca 2016 do 30 września 2016 roku.

Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zadania – 1000 zł.

Zobacz również: