OGŁOSZENIE

2016-07-18 11:36:18 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 07.07.2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława BM w Świniarach o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „Doświetlenie zabytkowego kościoła pw. św. Stanisława BM w Świniarach”.

Termin realizacji zadania od 20 lipca 2016 do 31 sierpnia 2016 roku.

Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zadania – 2.000,00 zł.

Zobacz również: