OGŁOSZENIE

2016-08-16 12:06:00 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 08.08.2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Soleckiej o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „XXV Wyścig Kolarski im. Andrzeja Imosy w Solcu-Zdroju”. Termin realizacji zadania od 19 sierpnia 2016 do 29 października 2016 roku. Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zadania – 2.000 zł.

 

Zobacz również: