Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2016-10-12 13:51:21 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój działając na podstawie art. art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015, poz.1774 j.t. z dnia 2015.11.03) podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej nieruchomość stanowiącą własność gminy Solec –Zdrój

Wójt Gminy Solec – Zdrój działając na podstawie art. art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015, poz.1774 j.t. z dnia 2015.11.03)

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej nieruchomość stanowiącą własność gminy Solec –Zdrój:

 

Adres nieruchomości:

Sułkowice gm. Solec – Zdrój, woj. świętokrzyskie

Nr działki ewidencyjnej :

250

Obręb ewidencyjny :

0009 - Sułkowice

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej :

KW KI1B/00024851/1

Powierzchnia nieruchomości :

0,31 ha

Opis nieruchomości :

Na nieruchomości usytuowany jest zbiornik wodny.

Przeznaczenie nieruchomości wg. MPZP dla gminy Solec – Zdrój :

Na podstawie MPZP dla Gminy Solec – Zdrój działka stanowi teren upraw rolnych.

Sposób zagospodarowania nieruchomości powinien być zgodny z przeznaczeniem w MPZP. Przedmiot dzierżawy przeznacza się na cele związane z rolnictwem i gospodarką rybną.

Termin zagospodarowania nieruchomości :

Od daty podpisania umowy

 

Okres dzierżawy :

10 lat

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

Minimalna roczna wysokość czynszu dzierżawnego 300,00 zł brutto - za powierzchnię wody oraz gruntu przyległego.

Dodatkowe opłaty

Na dzierżawcy ciąży obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Termin wnoszenia opłat :

Wysokość czynszu płatna do 31 sierpnia każdego roku.

Zasady aktualizacji opłat :

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany każdego roku o roczny wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy.

Wymaga się zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nieruchomości po ogłoszeniu wyniku przetargu i dopełnieniu wszelkich formalności.

 

Zarządzenie nr 56/2016 z dnia 12.10.2016 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - do pobrania

 

 

Zobacz również: