Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2008-02-08 15:00:02 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój przeznacza do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej:

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 3/08

Wójta Gminy Solec-Zdrój

z dnia 06.02.2008r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Wójt Gminy Solec-Zdrój przeznacza do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej:

1. Nieruchomości położone w Solcu-Zdroju woj. świętokrzyskie stanowiące własność Gminy Solec-Zdrój oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 637/5, 544, 543 o łącznej powierzchni 9,30 ha, dla których prowadzone są księgi wieczyste KW 46488, KW 33610, KW 6463.

2. Na nieruchomościach, o których mowa w pkt. 1 zlokalizowany jest zbiornik retencyjno-rekreacyjny, na którym mają być zorganizowane  w sezonie turystycznym warunki do wypoczynku dla osób tam przebywających.    

3. Proponowana roczna wysokość czynszu dzierżawnego - 1150,00 zł brutto (słownie: tysiąc sto pięćdziesiąt złotych) i płatna w dwóch ratach:

I  rata do 15 lipca

II rata do 15 sierpnia.

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany każdego roku o roczny wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy.

4. Nieruchomość winna być zagospodarowana poprzez zorganizowanie  w sezonie turystycznym warunków do wypoczynku dla osób tam przebywających.   

5. Dzierżawa zawierana jest na okres 2,5 roku.

 

Zobacz również: