OGŁOSZENIE

2017-05-26 07:26:38 Obwieszczenia

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ , UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500 ZŁ W OKRESIE OD 1.01.2016 DO 31.12.2016 ROKU

zwolnione_17_1.png

Zobacz również: