Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-05-29 13:30:43 Obwieszczenia

formuję, iż w wyniku zapytania ofertowego na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z dachów budynków na terenie gminy Solec-Zdrój oraz transport i utylizację wyrobów zawierających azbest zalegających na posesjach uwzględniając w tym koszt przygotowania do transportu wpłynęło 3 oferty.

info_o_wyborze.jpg

Zobacz również: