ZAPYTANIE OFERTOWE

2017-05-30 10:34:38 Obwieszczenia

Przedmiotem zamówienia jest ustalenie prawnego i faktycznego przebiegu granic drogi (działki) przez określenie położenia punktów i linii granicznych. Utrwalenie punktów granicznych znakami granicznymi betonowymi oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Solec-Zdrój, dnia  30.05.2017r.

  ZAPYTANIE OFERTOWEGmina Solec-Zdrój zaprasza do składania ofert cenowych na wytyczenie przebiegu części drogi gminnej, działki o nr ewid. 104 ark. 1 położonej w miejscowości Zborów na odcinku: od granicy zachodniej dz. 128 ark. 1 do działki 117 ark. 1 pokazanej na załączonej mapie.

I. Nazwa Zamawiającego:

Gmina Solec-Zdrój
ul.1 Maja 10

28-131 Solec-Zdrój
NIP: 655-18-79-623

 

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ustalenie prawnego i faktycznego przebiegu granic drogi (działki) przez określenie położenia punktów i linii granicznych.

Utrwalenie punktów granicznych znakami granicznymi betonowymi oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

 

III. Kryteria oceny i wyboru oferty :

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejszą pod względem ceny brutto dla całego zamówienia.

 

IV. Termin i miejsce składania ofert :

Ofertę należy złożyć do dnia 14 czerwca 2017 r. do godz. 15:00 na adres poczty elektronicznej: grzegorz.jablonski@solec-zdroj.pl lub na adres Gminy Solec-Zdrój, ul.1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój.

 

V. Termin realizacji zamówienia :

2 miesiące od dnia podpisania umowy

 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty :

Ofertę należy złożyć na przygotowanym formularzu ofertowym –załącznik nr 1.

Zastrzega się prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie konkursu bez podania przyczyny.

 mapka         

                                                                            
                                                                                                                             

                                                                                                                                                   Wójt

                                                                                                                                       mgr inż. Adam Pałys

                                                                                                                                            

Zobacz również: