OGŁOSZENIE

2017-06-09 07:44:54 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 31.05.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego

„X IMIENINY JANA I JANINY – ORGANIZACJA IMPREZY SOBÓTKOWEJ W SOLCU-ZDROJU”

 

Termin realizacji zadania  w dniu 24 czerwca 2017 roku.

Termin organizacji zadania od 15 czerwca 2017roku  do dnia 30 czerwca  2017 roku.

 

 Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zadania – 2000 zł.

Zobacz również: