Wynik zapytania ofertowego

2017-06-29 08:03:11 Obwieszczenia

Wynik zapytania ofertowego na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Solec-Zdrój – zadanie realizowane w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej

Dokumenty do pobrania:

wynik 

Zobacz również: