Zapytanie ofertowe - na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

2017-07-11 08:08:58 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości.

 

 

 

 

 

zapytanie.jpg

 

kliknij aby otworzyć zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym

Zobacz również: