OGŁOSZENIE

2017-07-18 07:31:30 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 07.07.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „OPOWIEŚCI STAREGO KUFRA - ORGANIZACJA WYSTAW DOTYCZĄCYCH HISTORII SOLCA-ZDROJU”

Termin realizacji zadania od 24 lipca 2017roku do dnia 24 września 2017 roku.

Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zadania – 1000 zł.

Zobacz również: