OGŁOSZENIE

2017-07-25 11:31:18 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 13.07.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego.

„ VII Piknik Rodzinny – Dzień Niezapominajki – Zborów 2017”.

Termin realizacji zadania  w dniu 26 sierpnia 2017 roku. 

Termin organizacji zadania od 26 lipca 2017roku  do dnia 22 września 2017 roku.

Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zadania – 800 zł.

Zobacz również: