Zawiadomienie

2017-09-05 11:51:01 Obwieszczenia

Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 5.09.2017 znak: GK-VI.6220.1.2015.2016.2017 dotyczące możliwości wypowiedzenia się stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa urządzeń infrastruktury technicznej składających się z następujących obiektów: elektrownie wiatrowe w ilości szt. 2 o łącznej mocy 1200 kW, wysokość wieży pojedynczej do 78 m, średnicy wirnika do 56 m, fundamenty pod elektrownie wiatrowe 2 szt., linie kablowe średniego napięcia SN zlokalizowanego na działce nr ewid. 122 położonej w miejscowości Sułkowice, gm. Solec-Zdrój.

 

 

kliknij aby otworzyć pełną treść zawiadomienia

Zobacz również: