OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”

2017-09-27 14:05:17 Obwieszczenia

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”

Zawiadomienie o warunkowym wyborze partnera - firmy MŚP

 

GMINA SOLEC-ZDRÓJ, 28 - 131 Solec - Zdrój, ul. 1 Maja 10, zawiadamia, że w konkursie na
wybór Partnera - firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn.
"Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój"
wybrano ofertę złożoną przez:
Restaurację Magnolia Teresa Żółtak, ul 1 Maja, 28-131 Solec-Zdrój.
Wnioskodawca zaproponował realizację projektu "Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni
przed obiektem Restauracja Magnolia poprzez stworzenie "zielonej strefy" oraz miejsc
parkingowych dla osób niepełnosprawnych", wnioskując o dofinasowanie w kwocie 39999,75 PLN.

Zobacz również: