ZAPYTANIE OFERTOWE

2017-10-10 10:33:30 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do składania ofert cenowych na ustalenie/wskazanie przebiegu części działki stanowiącej drogę gminną, działki o nr ewid. 1.172 położonej w miejscowości Zborów na długości ok 150m wg załącznika graficznego

Solec-Zdrój, dnia  10.10.2017r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do składania ofert cenowych na ustalenie/wskazanie przebiegu części działki stanowiącej drogę gminną, działki o nr ewid. 1.172 położonej w miejscowości Zborów na długości ok 150m wg załącznika graficznegoI. Nazwa Zamawiającego:

Gmina Solec-Zdrój
ul.1 Maja 10

28-131 Solec-Zdrój
NIP: 655-18-79-623II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ustalenie/wskazanie przebiegu części działki stanowiącej drogę gminną, działki o nr ewid. 1.172 położonej w miejscowości Zborów na długości ok 150m wg załącznika graficznego.

(na odcinku: od drogi asfaltowej dz. 1.117 do działki 1.229 - pokazanej na załączniku graficznym).

Utrwalenie punktów granicznych znakami granicznymi betonowymi oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

 

III. Kryteria oceny i wyboru oferty :

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejszą pod względem ceny brutto dla całego zamówienia.

 

IV. Termin i miejsce składania ofert :

Ofertę należy złożyć do dnia 24 października 2017 r. do godz. 15:00 na adres Gminy Solec-Zdrój, ul.1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój z dopiskiem "Oferta na ustalenie/wskazanie przebiegu drogi w m. Zborów" lub za pomocą poczty elektronicznej na adres grzegorz.jablonski@solec-zdroj.pl

 

V. Termin realizacji zamówienia :

2 miesiące od dnia podpisania umowy

 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty :

Ofertę należy złożyć na przygotowanym formularzu ofertowym – załącznik nr 1

Zastrzega się prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie konkursu bez podania przyczyny.

 

WÓJT

mgr inż. Adam Pałys

Zobacz również: