OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”

2017-10-23 10:14:10 Obwieszczenia

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”

Solec- Zdrój dnia, 20.10.2017r.

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze partnera – firmy MŚP

 

 

GMINA SOLEC-ZDRÓJ, 28 – 131 Solec - Zdrój, ul. 1 Maja 10, zawiadamia, że w konkursie na wybór Partnera – firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”

wybrano ofertę złożoną przez:

Restaurację Magnolia Teresa Żółtak, ul 1 Maja , 28-131 Solec-Zdrój.

Wnioskodawca zaproponował realizację projektu „Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni przed obiektem Restauracja Magnolia poprzez stworzenie "zielonej strefy" oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych”, wnioskując o dofinasowanie w kwocie 39999,75 PLN.

W związku z brakiem protestów i odwołań wybór Partnera z sektora MŚP  staje się ostateczny.

Zobacz również: