OGŁOSZENIE

2018-04-27 15:38:04 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 11.04.2018 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego

„PRZYSTANEK SOLEC - ZDRÓJ”

 

Termin realizacji zadania od 07 maja 2018 roku do dnia 31 lipca 2018 roku.

 

Wnioskowana kwota 1000 zł.

Załącznik: Oferta

Zobacz również: