OGŁOSZENIE

2018-05-07 08:46:15 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 11.04.2018 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego.

PRZYSTANEK SOLEC - ZDRÓJ”

Termin realizacji zadania od 07 maja 2018 roku do 31 lipca 2018 roku.

Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zadania – 1000 zł.


Zobacz również: