Obwieszczenie o odstapieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

2018-08-06 11:02:58 Obwieszczenia

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko dla projektu "Program Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 - ANEKS nr 1"

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Zobacz również: