Ogłoszenie

2018-08-17 12:37:36 Obwieszczenia

Informacja o wpłynięciu oferty o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego

                                                OGŁOSZENIE

 

17.08.2018

 

 

 

Informuje się, że dnia 13.08.2018 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Solec-Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. 

 

„Opowieści starego kufra – poszerzenie oferty kulturalnej miejscowości uzdrowiskowej poprzez organizację wystaw dotyczących Solca – Zdroju i jego mieszkańców”

 

Termin realizacji zadania od 27 sierpnia 2018 roku do dnia 16 października 2018 roku.

 

Wnioskowana kwota 1.000,00 zł.

 

Załącznik: oferta

 


Zobacz również: