Ogłoszenie

2018-08-28 12:15:14 Obwieszczenia

„Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Solec-Zdrój w wieku 70+ na lata 2018-2019”

Wójt Gminy Solec-Zdrój

Na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 107 ze zm.) oraz uchwały nr XXXIII/193/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego p.n. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Solec-Zdrój w wieku 70+ na lata 2018-2019”(klikaj ikonki poniżej aby otworzyć pełną treść bądź pobrać pliki)

(OGŁOSZENIE )


(REGULAMIN )


(FORMULARZ OFERTOWY)


(OŚWIADCZENIE)


(UMOWA)


Zobacz również: