OGŁOSZENIE

2018-12-21 09:17:44 Obwieszczenia

O wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój w 2019 roku.

Na podstawie art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.)


W dniu 20 grudnia 2018 roku dokonano rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 27 listopada 2018 roku.


1.Do konkursu zgłoszono 1 ofertę

Nazwa oferenta: Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3, 25-013

Kielce, Środowiskowy Dom Samopomocy Świniary 25 gm. Solec-Zdrój


2. Nazwa zadania: Powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu

na terenie gminy Solec-Zdrój ośrodka wsparcia dla osób z

zaburzeniami psychicznymi w formie Środowiskowego Domu Samopomocy.


3. Wysokość przyznanych środków na realizację zadania 695.760,00 zł.

Zobacz również: