Informacja o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego

2019-01-08 09:33:43 Obwieszczenia

Informacja o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 28.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Solec - Zdrój

Przetargiem objęto nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w miejscowości Zagajów oznaczone w ewidencji gruntów jako działki :

cena wywoławcza nieruchomości gruntowej 44/1 wynosi: 3 150,00 zł brutto.

najwyższa cena osiągnięta w przetargu - brak

liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu - 0

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu - 0

nabywca nieruchomości - przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

cena wywoławcza nieruchomości gruntowej 44/2 wynosi: 18 900,00 zł brutto.

najwyższa cena osiągnięta w przetargu - brak

liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu - 0

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu - 0

nabywca nieruchomości - przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 

Wójt

mgr inż. Adam Pałys

Zobacz również: