Ogłoszenie

2019-04-09 11:45:52 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 28.03.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Solec-Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego.

„Poszerzenie oferty miejscowości uzdrowiskowej poprzez organizację cyklu wystaw dotyczących Solca – Zdroju i jego mieszkańców”

Termin realizacji zadania od 09 kwietnia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zadania – 1.000,00 zł.

Zobacz również: