OGŁOSZENIE

2019-05-02 10:14:56 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 26.04.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „Poznajemy Polskę”.

Termin realizacji zadania od 01 czerwca 2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku.

Wnioskowana kwota 1.900,00 zł.

Załącznik: oferta

Zobacz również: