Ogłoszenie

2019-05-15 12:33:48 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 14.05.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego.

15.05.2019 r.

 

 

Informuje się, że dnia 14.05.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. 

 

„Poznajemy Polskę”

 

Termin realizacji zadania od 01 czerwca 2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku.

 

Wnioskowana kwota: 1.000,00 zł

 

Załącznik:oferta

Zobacz również: