Ogłoszenie

2019-05-23 12:52:22 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 14.05.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego.

23.05.2019 r.

 

 

Informuje się, że dnia 14.05.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. 

 

„Poznajemy Polskę”

 

Termin realizacji zadania od 01 czerwca 2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku.

 

Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zadania – 1.000,00

Zobacz również: