OBWIESZCZENIE

2008-03-13 11:14:36 Obwieszczenia

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Piestrzec „Chałupki“ Gmina Solec Zdrój pow. buski

wzór

Solec Zdrój, dnia 2008.03.13.

Znak: GKB.II.7624-2/07/2008


OBWIESZCZENIEStosownie do art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z póź. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z póź. zm)

zawiadamiam, że na wniosek Gminy w Solcu Zdroju toczy się postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Przebudowie dróg gminnych w miejscowości Piestrzec „Chałupki“ Gmina Solec Zdrój pow. buski

Z treścią wniosku można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy w Solcu Zdroju w ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy , pok. Nr 3 w godz. 715 – 1515

Z up. WÓJTA
mgr inż.Artur Cygan
ZASTĘPCA WÓJTA

Zobacz również: