Ogłoszenie

2019-06-21 08:24:44 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 10.06.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Soleckiej o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „Sobótki 2019”

Termin realizacji zadania od 21 czerwca 2019 roku do dnia 20 lipca 2019 roku.

Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zadania – 2.000,00 zł.

Zobacz również: