OBWIESZCZENIE

2008-03-14 08:44:06 Obwieszczenia

Przebudowa drogi gminnej Zagórzany - Chinków Gmina Solec Zdrój pow. buski

Solec Zdrój, dnia 2008.03.14.

Znak: GKB.II.7624-2/07/2008OBWIESZCZENIEStosownie do art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z póź. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z póź. zm)

zawiadamiam, że na wniosek Gminy w Solcu Zdroju toczy się postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Zagórzany - Chinków Gmina Solec Zdrój pow. buski

Z treścią wniosku można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy w Solcu Zdroju w ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy , pok. Nr 3 w godz. 715 – 1515
Z up. Wójta

Mgr inż. Artur Cygan

Zastępca Wójta

Zobacz również: