OGŁOSZENIE

2019-10-18 12:19:45 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 08.10.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego SOLEC-ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego.

„Poszerzenie oferty miejscowości uzdrowiskowej poprzez organizację wystaw dotyczących Solca-Zdroju i jego mieszkańców”

 

Termin realizacji zadania od 25 października 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

 

Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zadania – 1.000,00 zł.

Zobacz również: