Ogłoszenie

2019-11-06 08:32:27 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 05.11.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława BM w Świniarach o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego

Informuje się, że dnia 05.11.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława BM w Świniarach o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego

„Wymiana oświetlenia żarowego na LED w zabytkowym kościele św. Stanisława B.M. w Świniarach”

 

Termin realizacji zadania od 13 listopada 2019 roku do dnia 15 grudnia 2019 roku.

 

Wnioskowana kwota – 2.500,00 zł

Zobacz również: