Ogłoszenie

2019-12-30 23:55:33 Obwieszczenia

O wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój w 2020 roku.

Na podstawie art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.)

 

W dniu 30 grudnia 2019 roku dokonano  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 02 grudnia 2019 roku.

 

1.Do konkursu zgłoszono 1 ofertę

   Nazwa oferenta: Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3, 25-013

   Kielce,

 

2. Nazwa zadania: Prowadzenie na terenie gminy Solec-Zdrój ośrodka wsparcia

    dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu

    samopomocy,

 

3. Wysokość przyznanych środków na realizację zadania  704.505,00 zł.

Zobacz również: