OBWIESZCZENIE

2019-12-31 08:57:06 Obwieszczenia

ZESPÓŁ RURALISTYCZNY WSI I UZDROWISKA. Pocz. XIV, XIX – XX w.

Solec-Zdrój, 31.12.2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 22 ust. 4 i ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.) oraz § 18b ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r., Nr 113, poz. 661; zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1886) niniejszym zawiadamiam o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków Gminy Solec – Zdrój karty adresowej zabytku:

- ZESPÓŁ RURALISTYCZNY WSI I UZDROWISKA. Pocz. XIV, XIX – XX w.

 

 

                                                                                                                                             Wójt Gminy Solec-Zdrój

                                                                                                                                                       Adam Pałys

Zobacz również: