Ogłoszenie

2020-01-16 08:50:29 Obwieszczenia

„Poszerzenie oferty miejscowości uzdrowiskowej poprzez udostępnianie wystawy dotyczącej historii Solca – Zdroju i jego mieszkańców”

 

Informuje się, że dnia 13.01.2020 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. 

 

„Poszerzenie oferty miejscowości uzdrowiskowej poprzez udostępnianie wystawy dotyczącej historii Solca – Zdroju i jego mieszkańców”

 

Termin realizacji zadania od 27 stycznia 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku.

 

Wnioskowana kwota – 1.000,00 zł.

Zobacz również: