Obwieszczenie

2020-01-21 08:58:28 Obwieszczenia

Na podstawie art. 22 ust. 4 i ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.) oraz § 18b ust 2 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r., Nr 113, poz. 661; zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1886) niniejszym zawiadamiam o włączeniu do gminnej ewidencji zabytków Gminy Solec – Zdrój karty adresowej zabytku

                                                                                                                                              Solec – Zdrój, 21.01.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

                Na podstawie art. 22 ust. 4 i ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.) oraz § 18b ust 2 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r., Nr 113, poz. 661; zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1886) niniejszym zawiadamiam o włączeniu do gminnej ewidencji zabytków Gminy Solec – Zdrój karty adresowej zabytku:

                               - ZESPÓŁ RURALISTYCZNY WSI I UZDROWISKA. Pocz. XIV, XIX – XX w.

 

 

 

                                                                                                                                              Wójt Gminy Solec - Zdrój

                                                                                                                                                          Adam Pałys

 

 

Załączniki:                                                                                                                                                           

1.       

 

Kopia karty adresowej zabytku: ZESPÓŁ RURALISTYCZNY WSI I UZDROWISKA. Pocz. XIV, XIX – XX w.

Zobacz również: