KOMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKÓW INSTALACJI SOLARNYCH

2020-01-30 09:49:12 Obwieszczenia

Informujemy, że na wszystkich instalacjach solarnych wykonanych przez konsorcjum firm Wiktor i Eco-Team w ramach projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" zostaną przeprowadzone przeglądy gwarancyjne wraz z wymianą czynnika obiegowego (glikol).

Przeglądy instalacji wraz z wymianą glikolu będą realizowane w terminach 25 luty 2020 – maj 2020 i wrzesień 2020 – 25 luty 2021 z wyłączeniem miesięcy letnich ze względu na utrudnioną czynność odpowietrzenia instalacji solarnej po wymianie czynnika obiegowego.

Termin dokonania przeglądu z wymianą glikolu będzie ustalany z Beneficjentami telefonicznie, jak dotychczas podczas corocznych przeglądów.

Brak udostępnienia budynku przez beneficjenta w ustalonym terminie będzie równoznaczny z odmową dokonania przeglądu oraz wymianą glikolu, natomiast kolejny przyjazd Wykonawcy w tym celu będzie odpłatny. 

W związku z powyższym Gmina Solec-Zdrój zwraca się do Mieszkańców Gminy o udostępnienie instalacji solarnych do przeprowadzenia w/w czynności.

W przypadku ewentualnych zauważonych nieprawidłowości w obrębie własnych instalacji solarnych oraz wszystkie inne należy zgłosić  podczas wykonywanego  przeglądu instalacji.

Zobacz również: