Obwieszczenie/Decyzja

2020-06-23 14:38:45 Obwieszczenia

Obwieszczenie i decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nieruchomości o numerze ewidencyjnym 541, położonej w miejscowości Świniary, obręb 0010 Świniary, gmina Solec-Zdrój, dla inwestycji pole-gającej na Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej

 

 (kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć treść obwieszczenia)


 (kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć treść decyzji)

Zobacz również: