OBWIESZCZENIE

2020-12-17 14:45:38 Obwieszczenia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu z dnia 15.12.2020 roku znak: KR.ZUZ.4.4210.223.2020.MO dotyczące udzielenia Gminie Solec-Zdrój pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sułkowice i Piasek Mały, gmina Solec-Zdrój”.

obwieszczenie_15_12_2020.png 

Zobacz również: