Ogłoszenie

2021-01-04 14:53:48 Obwieszczenia

O wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój w 2021 roku.

Na podstawie art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.)

 

W dniu 30 grudnia 2020 roku dokonano  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 03 grudnia 2020 roku.


 

1.Do konkursu zgłoszono 1 ofertę

   Nazwa oferenta: Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3, 25-013  Kielce,

 

2. Nazwa zadania: Prowadzenie na terenie gminy Solec-Zdrój ośrodka wsparcia

    dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy,

 

3. Wysokość przyznanych środków na realizację zadania  699.248,00 zł.

Zobacz również: