OGŁOSZENIE

2021-01-19 12:42:45 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 18.01.2021 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego

Przygotowanie wystawy on – line pn. „Solec – Zdrój. Wieś bogata w tradycje w spory zbiór regionalny wyposażona”.

 

Termin realizacji zadania od 8 lutego 2021 roku do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

 

Wnioskowana kwota: – 1.000,00 zł

Zobacz również: