Obwieszczenie Starosty Buskiego

2021-02-26 14:11:46 Obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Wełnin oznaczonych nr działek: 148, 285, 287

(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć treść obwieszczenia)

Zobacz również: