Zapytanie ofertowe

2021-07-22 11:38:34 Obwieszczenia

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Solec-Zdrój w 2021 roku.

Treść zapytania ofertowego


Formularz ofertowy - załącznik nr 1


Wzór umowy - załącznik nr 2

Zobacz również: