Zapytanie ofertowe

2021-08-05 13:44:09 Obwieszczenia

1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na realizacji zadania pn.:Wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla Gminy Solec-Zdrój”(dalej: Projekt założeń do planu).

 

Zmiana zapytania ofertowego (09.08.2021)

Treść zapytania ofertowego

Wzór umowy

 Załączniki - oferta

 

 

Zobacz również: