Sprostowanie dot. przetargu na dzierżawę gruntów w m. Solec-Zdrój

2022-01-03 13:25:01 Obwieszczenia

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu z dn. 29.12.2021 o zmianie terminu I przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntów w m Solec-Zdrój

(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć treść ogłoszenia)


Historia Gminy Solec-Zdrój

Zobacz również: