OGŁOSZENIE

2022-01-11 07:20:23 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 05.01.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego

Poszerzenie oferty kulturalnej Solca – Zdroju poprzez przygotowanie wystawy pn. „Soleckie reminiscencje w fotografii Ludwika Grabowskiego”.

 

Termin realizacji zadania od 20 stycznia 2022 roku do dnia 30 marca 2022 roku.

 

Wnioskowana kwota: – 1.700,00 zł 

 

Zobacz również: