WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

2022-05-23 22:43:03 Obwieszczenia

Gmina Solec – Zdrój informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym na dostawę sztucznej choinki świątecznej wraz z elementami dekoracyjnymi z pierwszym montażem i szkoleniem pracowników jako najkorzystniejsza została wybrana oferta

Solec – Zdrój, 23.05.2022 r.

 

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Gmina Solec – Zdrój informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym na dostawę sztucznej choinki świątecznej wraz z elementami dekoracyjnymi z pierwszym montażem i szkoleniem pracowników jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

 

MULTIDEKOR Spółka Akcyjna

ul. Noakowskiego 4

05-820 Piastów

Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 19.876,54 zł brutto.

 

                                                                                             

                                                                               Wójt Gminy Solec – Zdrój

                                                                          Adam Pałys

Zobacz również: