INFORMACJA

2022-05-31 13:09:18 Obwieszczenia

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

                                                                       Solec-Zdrój, dnia 30.05.2022

Wójt Gminy

Solec-Zdrój

           

                                                           INFORMACJA

 

            Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit.g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.)Wójt Gminy Solec-Zdrój podaje do publicznej wiadomości dane za 2021 rok:

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty w  kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

 

UMORZENIA Z TYTUŁU PODATKÓW

 

1.      Malinowe Hotele – 22 048,00 zł- ważny interes podatnika

2.      Warchulski Michał – 3234,00 zł- ważny interes podatnika

3.      Grochowski Zbigniew – 909,00 zł- ważny interes podatnika

4.      Szlosek Damian,Szlosek Marzena,Kręt Krystyna – 604,00 zł-ważny interes podatnika

5.      Żółtak Teresa – 6298,00 zł - ważny interes podatnika

6.      Chmura Damian – 1131,00 zł – ważny interes podatnika

7.      Głód- Torki Jolanta – 1911,00 zł – ważny interes podatnika

 

UMORZENIA ODSETEK

 

1.      Chmura Bogdan – 3171,00 zł- ważny interes podatnika

 

ULGI Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW

 

1.      Piotrowicz Mariusz

2.      Kowalczyk Wojciech

3.      Galus Andrzej

4.      Molisak Rafał

5.      Mróz Marek

6.      Stanek Marcin

7.      Patrzałek Grzegorz

8.      Batko Leszek

9.      Babiarz Tomasz

10.  Augustyn Robert

11.  Panek Jarosław

12.  Walasek Barbara

13.  Choma Wojciech i Renata

14.  Duda Konrad

15.  Barański Dariusz

 

ULGA INWESTYCYJNA

 

1.      Kulczyk Mariusz

                                                                                         Zastępca Wójta Gminy Solec-Zdrój

                                                                                                          Piotr Kalita

Zobacz również: