Zaproszenie na spotkanie w ramach OSI ŚU 20 czerwca 2022 r.

2022-06-02 10:28:12 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój zaprasza na spotkanie konsultacyjne w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu dokumentu Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027.

 logotyp_osi.png

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 roku o godz. 15: 30 w Gminnym Centrum Kultury w Solcu-Zdroju, ul. Partyzantów 8a.

                Na spotkaniu przedstawione zostaną główne założenia programowe i wdrożeniowe dokumentu tj. wizja, misja, cele strategiczne wraz z odpowiadającymi im działaniami, a także zakres rzeczowy projektów strategicznych, które planowane są do realizacji przez samorządy Partnerstwa. Przedstawione zostaną również założenia przestrzenno-funkcjonalne, w tym model funkcjonalno-przestrzenny. Podczas spotkania będzie zapewniona możliwość złożenia uwag i opinii do projektu dokumentu.

 

         Zapraszam wszystkich mieszkańców, a także przedsiębiorców, przedstawicieli sektora społecznego, instytucji publicznych oraz branży uzdrowiskowej.

 

 

Wójt Gminy Solec-Zdrój

Adam Pałys

 

 

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

 

Zobacz również: